1.
Pietrzkiewicz I. Inwentarz kościoła Św. Piotra na Antokolu spisany przez Piotra Korkonosa z 1609 roku. BL [Prieiga per internetą]. 2012 m.spalio25 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo19 d.];20:313-28. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/Bibliotheca-Lituana/article/view/15591