1.
Kuliešienė E. Vilniaus senosios regulos karmelitų vienuolyno prie Šv. Jurgio bažnyčios bibliotekos 1677 metų inventorius: šaltinio publikacija. BL [Prieiga per internetą]. 2012 m.spalio25 d. [žiūrėta 2022 m.spalio7 d.];20:429-46. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/Bibliotheca-Lituana/article/view/15593