1.
Būčys Žygintas. Vilniaus Archeologijos komisijos 1856–1858 m. posėdžių protokolai. BL [Prieiga per internetą]. 2012 m.spalio25 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo26 d.];20:477-35. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/Bibliotheca-Lituana/article/view/15595