1.
Pacevičius A. Bibliografiniai duomenys. BL [Prieiga per internetą]. 2019 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2020 m.rugpjūčio15 d.];60:185. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/Bibliotheca-Lituana/article/view/16281