1.
JasiūnienėG. Genealoginiai ryšiai Žemaitijos bajorų heraldikos šaltiniuose XVI a. antroje pusėje – XVIII a. BL [Prieiga per internetą]. 2019 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2020 m.rugpjūčio13 d.];60:148-66. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/Bibliotheca-Lituana/article/view/16292