[1]
Pečeliūnaitė A. 2017. Pasitenkinimo bibliotekų paslaugomis gyvenimo kokybės kontekste indeksas: Lietuvos AVB atvejis. Informacijos mokslai. 78, (rugs. 2017), 36-52. DOI:https://doi.org/10.15388/Im.2017.78.10833.