[1]
Aleksė M. ir Žardeckaitė-Matulaitienė K. 2021. Seksualinio priekabiavimo, priekabiavimo dėl lyties ir kūno sudaiktinimo reikšmė polinkiui į sutrikusį valgymo elgesį. Informacijos mokslai. 92, (bal. 2021), 8-27. DOI:https://doi.org/10.15388/Im.2021.92.47.