[1]
Diskienė D. ir Tamoševičienė K. 2015. Pedagogų organizacinio įsipareigojimo, pasitenkinimo darbu ir įsitraukimo į darbą sąsajos. Information & Media. 69, (saus. 2015), 89-102. DOI:https://doi.org/10.15388/Im.2014.69.5100.