[1]
Stundžė L. 2016. Formalioji lyčių studijų mokslo komunikacija socialinių mokslų krypties mokslo žurnaluose. Information & Media. 72, (saus. 2016), 7-20. DOI:https://doi.org/10.15388/Im.2015.72.9218.