(1)
Janiūnienė E. Studentų Informacinę Elgseną Motyvuojantys Veiksniai. IM 2012, 61, 83-92.