(1)
Kavaliauskaitė I. Korporatyvinio įvaizdžio įtaka Vartotojų Pasitenkinimui Paslaugų Kokybe: Mobiliojo ryšio Bendrovių Atvejis. IM 2017, 77, 123-144.