(1)
Butrimė E.; Zuzevičiūtė V. Rizika Socialiniuose Tinkluose: Būsimųjų teisėsaugos pareigūnų Informuotumas. IM 2018, 79, 7-16.