(1)
Pėkis V.; Peldžius S. SCRUM Su KANBAN naudojančios Organizacijos Programų Sistemų kūrimo Proceso Vertinimas. IM 2018, 79, 114-124.