(1)
Eidukevičiūtė J. Vyras tėvas Kaip Socialinių Paslaugų gavėjas: Istorinės Patirties raiška Socialinio Darbuotojo profesinėje Komunikacijoje. IM 2018, 80, 119-135.