(1)
Čeponytė M.; Žardeckaitė-Matulaitienė K. Seksistinių Nuostatų reikšmė Seksualinio Priekabiavimo atpažinimui. IM 2018, 80, 61-80.