(1)
Stasėnaitė V.; Orlakaitė G. Viešųjų Bibliotekų Inovatyvių Paslaugų Taikant Projektinę Veiklą Vertinimas. IM 2018, 81, 27-46.