(1)
Rudžionienė J.; Grigas V.; Enwald H.; Kortelainen T. Duomenų raštingumo Ir Mokslinių Tyrimų Duomenų Valdymo Apklausose Klausimynų Pildymo Nutraukimą Lemiantys Veiksniai: Lietuvos Ir Suomijos Patirtis. IM 2018, 82, 115-130.