(1)
Šumskaitė L.; Rapolienė G. Motinystės Diskurso paraštėse: Bevaikystė 1991–1996 M. Lietuvos Moterims Skirtuose žurnaluose. IM 2019, 86, 133-156.