(1)
Misevičius A.; Kuznecovaitė (Verenė) D. Dviejų Lygių Iteracinis Tabu paieškos Algoritmas Kvadratinio Paskirstymo uždaviniui. IM 2019, 85, 115-134.