(1)
Laužikas R.; Plikynas D.; Dulskis V.; Sakalauskas L.; Miliauskas A. Agentinio Modeliavimo Taikymas kultūros Tyrimų Informacijos Valdymui. IM 2020, 88, 8-28.