(1)
Matkevičienė R. Socialinės atsakomybės Komunikcija Lietuvos Organizacijų Interneto svetainėse. IM 2013, 64, 7-18.