(1)
Laužikas R.; Vosyliūtė I. Kultūros Paveldo Ir Lituanistinių Mokslo Duomenų Skaitmeninimas Lietuvoje: 2011 Metų Situacija*. IM 2012, 60, 96-115.