(1)
Matkevičienė R. Lietuvos internetinės žiniasklaidos Konstruojamo Politinio Diskurso Kaita. IM 2012, 59, 73-83.