(1)
Ringelienė Živilė; Filipovič M. Žodžių atpažinimo, grįsto paslėptaisiais Markovo Modeliais, Vizualizavimo Ir analizės Programinė įranga. IM 2011, 56, 63-72.