(1)
Stundžė L. Organizacinės kultūros Ir Komunikacijos sąsajos Lyties Aspektu. IM 2010, 53, 63-85.