(1)
Stundžė L. Komunikacijos Ir Informacijos Vadyba šiuolaikinėje Organizacijoje: Teorija Ir Praktika. IM 2010, 52, 109-113.