(1)
Pragarauskaitė J.; Dzemyda G. Tikimybinis dažnų Posekių paieškos Algoritmas. IM 2009, 50, 352-357.