(1)
Blonskis J.; Burbaitė R.; Dagienė V. Informacinių Technologijų Valstybinio Brandos Egzamino Praktinių užduočių Ypatumai. IM 2009, 50, 136-141.