(1)
Brazdeikis V. Informacinėmis Ir komunikacinėmis Technologijomis Papildytų Edukacinių Aplinkų Kaita. IM 2009, 50, 57-63.