(1)
Stundžė L. Mokslo žinių Atvirumo įžvalgos. IM 2009, 48, 140-143.