(1)
Galinienė B.; Miškinis A.; Marčinskas A.; Drūteikienė G. Studijų kokybės įtaka aukštųjų Mokyklų įvaizdžiui. IM 2009, 48, 68-81.