(1)
Jurkevičius D.; Vasilecas O.; Laukaitis A. Formalių Konceptų analizė, Kuriant Taikomosios Srities Ontologijas. IM 2008, 46, 115-126.