(1)
Stonkienė M. Darniojo Vystymosi Poveikis Teisei į informaciją: Teisė į Aplinkos Informaciją. IM 2008, 46, 7-23.