(1)
Stonkienė M. Lietuvos bibliotekų, Archyvų Ir Muziejų Prievolė Teikti Informaciją Visuomenei: Informavimas, Informacijos Teikimo įtvirtinimas Lietuvoje. IM 2008, 44, 98-106.