(1)
Gudauskaitė S. Individo Kompetencijų aprėptis žinių visuomenėje: Problematikos apžvalga. IM 2008, 42, 233-241.