(1)
Diskienė D.; Tamoševičienė K. Pedagogų Organizacinio įsipareigojimo, Pasitenkinimo Darbu Ir įsitraukimo į Darbą sąsajos. IM 2015, 69, 89-102.