(1)
Šuminas A. Lietuvos Nacionalinių Muziejų Komunikacijos Organizavimo Ir Vykdymo Problematika. IM 2015, 69, 144-158.