(1)
Stundžė L. Formalioji lyčių Studijų Mokslo Komunikacija Socialinių Mokslų Krypties Mokslo žurnaluose. IM 2016, 72, 7-20.