(1)
Dagienė V.; Stupurienė G.; Sutkutė E. Informatikos Konkurso Grafų uždavinių Analizė. IM 2016, 72, 118-129.