Pečeliūnaitė A. (2017). Pasitenkinimo bibliotekų paslaugomis gyvenimo kokybės kontekste indeksas: Lietuvos AVB atvejis. Informacijos Mokslai, 78, 36-52. https://doi.org/10.15388/Im.2017.78.10833