Eidukevičiūtė J. (2018). Vyras tėvas kaip socialinių paslaugų gavėjas: istorinės patirties raiška socialinio darbuotojo profesinėje komunikacijoje. Information & Media, 80, 119-135. https://doi.org/10.15388/Im.2017.80.11676