Rudžionienė J., Grigas V., Enwald H., & Kortelainen T. (2018). Duomenų raštingumo ir mokslinių tyrimų duomenų valdymo apklausose klausimynų pildymo nutraukimą lemiantys veiksniai: Lietuvos ir Suomijos patirtis. Information & Media, 82, 115-130. https://doi.org/10.15388/Im.2018.82.8