Misevičius A., & Kuznecovaitė (Verenė) D. (2019). Dviejų lygių iteracinis tabu paieškos algoritmas kvadratinio paskirstymo uždaviniui. Information & Media, 85, 115-134. https://doi.org/10.15388/Im.2019.85.19