Matkevičienė R. (2013). Socialinės atsakomybės komunikcija Lietuvos organizacijų interneto svetainėse. Information & Media, 64, 7-18. https://doi.org/10.15388/Im.2013.0.1603