Kurilovas E., & Dagienė V. (2009). Pedagogų rengimas informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo aspektu: padėties analizė ir tobulinimo siūlymai. Information & Media, 50, 101-106. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3298