Kazakevičiūtė E. (2015). Roland’o Barthes’o teorijų taikymas žiniasklaidos tyrimuose. Information & Media, 70, 85-103. https://doi.org/10.15388/Im.2014.70.5158