Stundžė L. (2016). Formalioji lyčių studijų mokslo komunikacija socialinių mokslų krypties mokslo žurnaluose. Information & Media, 72, 7-20. https://doi.org/10.15388/Im.2015.72.9218