Kavaliauskaitė I. Korporatyvinio įvaizdžio įtaka vartotojų pasitenkinimui paslaugų kokybe: mobiliojo ryšio bendrovių atvejis. Information & Media, v. 77, p. 123-144, 22 geg. 2017.