Pečeliūnaitė A. Pasitenkinimo bibliotekų paslaugomis gyvenimo kokybės kontekste indeksas: Lietuvos AVB atvejis. Informacijos mokslai, v. 78, p. 36-52, 22 rugs. 2017.