Eidukevičiūtė J. Vyras tėvas kaip socialinių paslaugų gavėjas: istorinės patirties raiška socialinio darbuotojo profesinėje komunikacijoje. Information & Media, v. 80, p. 119-135, 4 liep. 2018.